צלצלו עכשיו
052-8620393

Y Connector

y connectory connector

    מחבר Y לפיצול יציאה מהמקלט לשני סרוואים.