צלצלו עכשיו
052-8620393

צלב אימונים

צלב אימוניםצלב אימונים

    צלב אימונים למסוקים חשמליים קטנים
    מתאים למתחילים לעזרה בלימודי ריחוף

    צלב אימוניםצלב אימונים